AKTUALNOŚCI / Wędrujące Ale Kino!

Prezentujemy nasz tegoroczny plakat!

Od 12. edycji Festiwalu Filmów Młodego Widza Wędrujące Ale Kino! siostrzanego festiwalu Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! zapożyczamy identyfikację wizualną, by jeszcze bardziej podkreślić naszą siostrzaność i nierozerwalność.

Nic bardziej nie podkreśla siostrzaności obu Festiwali, niż program skomponowany przez niezastąpioną ekipę programerek i programera MFFMW Ale Kino! w osobach: Marty Jodko, Marty Grzesiuk i Franciszka Drąga. Ten fantastyczny TEAM dba od kilku lat o to, by program Wędrującego Ale Kino! składał się z filmów wyświetlonych i nagradzanych w trakcie poprzedzającej WAK, zimowej edycji Ale Kino! Chcemy, by młodzi widzowie mogli oglądać aktualne i najlepsze filmy z różnych zakątów świata.

Nierozerwalność Ale Kina! i Wędrującego Ale Kina! chcemy podkreślić również za pomocą identyfikacji wizualnej. I od 2020 roku, kiedy konkurs na plakat festiwalowy wygrała - BEATA ŚLIWIŃSKA BARRAKUZ - multidyscyplinarna projektantka wizualna, postanowiliśmy, że Ale Kino! obdaruje Wędrujące Ale Kino! swoją zeszłoroczną identyfikacją.

Zawsze z ekscytacją oczekujemy nieco zmodyfikowanej wersji Alekinowych "strojów", które "pasują" na Wędrujące Ale Kino! jak ulał!