YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA

Yuku i magiczny kwiat

od 6 lat
Belgia/Francja/Szwajcaria
2022
62’

polski dubbing

Myszka Yuku mieszka z rodziną w piwnicach zamku. Pewnego dnia dowiaduje się o tym, że jej babcia potrzebuje magicznego kwiatu z Himalajów. Zwierzątko szybko podejmuje decyzję – trzeba ruszyć w drogę i go znaleźć!

Zanosi się na przygodę pełną wrażeń! W lesie zdającym się nie mieć końca, można się zgubić, a wszędzie czyhają obce zwierzęta. Yuku ma jednak silną motywację, żeby trafić do oddalonych szczytów. Gdy jej babcia otrzyma legendarną roślinę, zazna szczęścia i wiecznej światłości. Nieoczekiwaną pomocą dla myszki podczas wędrówki okażą się piosenki grane na ukulele i zagadki, które usłyszała podczas rodzinnych wieczorów spędzonych w zamkowych piwnicach. Dzięki nim po jej stronie staną Lis i Lisica, a także Królik. Najgroźniejszy rywal, czyli Wilk pilnujący gór, może okazać się nie taki straszny jak go malują!

Czy wiesz, że…

…w Himalajach, u podnóży szczytu Nanda Devi, znajduje się Park Narodowy Doliny Kwiatów? Rośnie w nim ponad 500 chronionych gatunków, a przez większą część roku leży tam śnieg. [opis dystrybutora]

 

Film można oglądać w g. 8.00 - 20.00.

Wędrujące Ale Kino!

Nagrody

Annecy International Animation Film Festival, 2022
pokaz specjalny

Porady dla rodziców i nauczycieli

SCENARIUSZ LEKCJI
Grupa wiekowa: 6+

Słowa kluczowe: rodzina, babcia, choroba, pożegnania, kwiat Himalajów, pokonywanie
trudności, samodzielność, odwaga, wędrówka, przyjaźń, opowiadanie historii, musical

Wiadomostka: W związku ze zmianą klimatu (globalnym ociepleniem) naukowcy
zauważyli wzrost roślinności w Himalajach. Rośliny pojawiają się również tam, gdzie do
tej pory nigdy nie rosły. Obiektem badań były m.in. okolice Mount Everest, najwyższego
szczytu na Ziemi.

Proponowane tematy do rozmowy/omówienia:
 Jak opowiadać historie, żeby zaciekawić słuchaczy?
 Zwierzęta i ich atrybuty.
 Co to jest musical?

 

Powiązanie z podstawą programową:

Edukacja wczesnoszkolna
I Edukacja polonistyczna
1. Osiągnięcia w zakresie słuchania. Uczeń/uczennica:
1) słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych
sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia;
okazuje szacunek wypowiadającej się osobie;
2) słucha z uwagą lektur i innych tekstów czytanych przez nauczyciela, uczniów i
inne osoby;
3) słucha i czeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się,
szczególnie w momencie wskazywania tej potrzeby przez drugą osobę.
2. Umiejętności w zakresie mówienia. Uczeń/uczennica:
1) wypowiada się płynnie, wyraziście, stosując adekwatne do sytuacji techniki
języka mówionego: pauzy, zmianę intonacji, tempa i siły głosu;
2) wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane
z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem
kulturalnym;

II Edukacja społeczna
1. Umiejętności w zakresie rozumienia środowiska społecznego. Uczeń/uczennica:
4) ocenia swoje postępowanie i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości, takich
jak: godność, honor, sprawiedliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność, przyjaźń,
życzliwość, umiar, powściągliwość, pomoc, zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie,
uczciwość, wdzięczność oraz inne, respektowane przez środowisko szkolne.

III Edukacja przyrodnicza
1.Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego. Uczeń/uczennica:
 rozpoznaje wybrane zwierzęta i rośliny, których w naturalnych warunkach nie
spotyka się w polskim środowisku przyrodniczym.

IV Edukacja muzyczna
Improwizacja ruchowa, rytmika i taniec. Uczeń/uczennica:
 tworzy improwizacje ruchowe inspirowane wyliczankami, rymowankami i
rytmizowanymi tekstami.

Etyka
klasy I–III szkoły podstawowej
1. Umiejętności w zakresie rozumienia podstawowych zasad i pojęć etyki.
Uczeń/uczennica:
1) dostrzega, że lepiej poznaje siebie, bardziej się rozwija i czerpie szczęście w
relacji z innymi osobami niż w samotności;
2) określa, co jest dobre, a co jest złe, w otaczającym go świecie i w świecie
poznawanych tekstów oraz podaje uzasadnienie swojego zdania;
3) odróżnia szczęście od doraźnie odczuwanej przyjemności i poznaje, że dobro jest
źródłem szczęścia własnego oraz innych osób.
2. Umiejętności w zakresie stosowania poznanych zasad. Uczeń/uczennica:
1) wchodzi w relacje z innymi osobami (rówieśnikami, nauczycielami), szanując to,
co jest wartością dla nich i nazywając to, co jest wartością dla niego;
2) naśladuje i przyjmuje jako własne zachowania dobre na podstawie doświadczeń
ze świata realnego oraz przykładów płynących z tekstów literackich, filmów i
innych źródeł.

Propozycja zadania dla dzieci/uczniów:
Zamknij oczy i wyobraź sobie Himalaje i rosnące tam kwiaty. Otwórz oczy, wstań i wciel
się w rolę kwiatu, który jest na łące i kołysze się na wietrze. Wyraź to ruchem. Następnie
wyobraź sobie, że jesteś pszczołą, która bzyczy i lata wokół kwiatów na łące. Wyraź to
dźwiękiem i biegiem na palcach. Czy podobało Ci się to ćwiczenie? Jak się czułeś_aś? Czy
to było miłe doświadczenie?

Bibliografia/netografia dla nauczycieli i rodziców:
1. Lidia Kataryńczuk – Mania, Edukacja muzyczna dzieci z perspektywy
pedagogicznej i profilaktyczno – terapeutycznej, Kraków, IMPULS, 2022.
2. Barbara Żak, Rozwój wrażliwości emocjonalnej dzieci poprzez wykorzystanie zajęć
umuzykalniających, https://profesor.pl/publikacja,14206,Referaty,Rozwojwrazliwosci-emocjonalnej-dzieci-poprzez-wykorzystanie-zajecumuzykalniajacych
*UWAGA! Jednym z wątków filmu jest choroba babci głównej bohaterki i próba godzenia
się z jej nadchodzącą śmiercią. O śmierci mówi się w filmie w sposób metaforyczny, uosabia
ją Krecik, który „schodzi w głąb ziemi”, tematyka złagodzona jest musicalowym gatunkiem
filmu, licznymi piosenkami i pogodnym nastrojem. Warto jednak pamiętać o tym aspekcie,
kiedy mamy w klasie dzieci, które przeżywają żałobę. W pracy w ukraińskimi
wychowankami i uczniami, którzy przeżyły lub przeżywają wojenną traumę, warto
rozważyć, czy film nie przywoła u nich bolesnych wspomnień i emocji.