Moje życie to cyrk

od 12 lat
Kanada
2020
100’

dubbing polski

Jako córka cyrkowca Laura spędziła większość swojego młodego życia w trasie z ojcem Billem, zawodowym klaunem, i jego pomocnikiem, Mandeepem. W głębi duszy dziewczyna tęskni jednak za bardziej konwencjonalnym życiem. Dzięki nowej nauczycielce z liceum, Patricii, może wreszcie spełnić swoje marzenie: pójść do szkoły.

Wędrujące Ale Kino!

Nagrody

39. Ale Kino! 2021 wyróżnienie od MIĘDZYNARODOWEGO JURY EDUKATORÓW FILMOWYCH

Porady dla rodziców i nauczycieli

„Moje życie to cyrk”
Grupa wiekowa: 12+

Słowa kluczowe:
relacje rodzinne, nauka, wykształcenie, marzenia, różnice światopoglądowe, wartości

Proponowane tematy do rozmowy/omówienia:
• O komunikacji w rodzinie
• Moje potrzeby – potrzeby innych
• Droga do wiedzy i wykształcenia

Dziecko:
• rozwija poczucie przynależności do rodziny oraz świadomość potrzeby troski
i lojalności wobec najbliższych;
• rozbudza ciekawość poznawczą oraz motywację do nauki;
• buduje poczucie sprawczości, samodzielności i kompetencji;
• uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne
zdanie;
• wyraża swój stosunek do postaci, charakteryzuje i ocenia bohaterów;
• omawia prezentowane postawy w kontekście własnego świata wartości;
• ćwiczy nazywanie emocji;
• uczy się odpowiednich zachowań w sytuacjach społecznych, opartych na obserwacji
i ocenie bohatera filmowego.