Jak ocalić smoka

od 8 lat
Norwegia, Holandia, Czechy, Polska
2020
82’

dubbing polski

Mortimer każdą wolną chwilę poświęca tworzeniu filmików na autorski kanał w Internecie. Niestety jego nagrań nikt nie lubi, a wokół trudno o jakąkolwiek sensację. Sytuacja zmienia się, gdy chłopiec poznaje tajemniczą Sarę. Dziewczynka od dłuższego czasu żyje w drodze, pomieszkując w pustych domach. Szybko okazuje się, że skrywa ona jeszcze jeden sekret: właśnie zaprzyjaźniła się ze smokiem, który coraz bardziej  rozrabia.

Wędrujące Ale Kino!

Porady dla rodziców i nauczycieli

„Jak ocalić smoka”
Grupa wiekowa: 8+

Słowa kluczowe:
przyjaźń, nawiązywanie relacji, cudzoziemcy, imigranci, świat wirtualny, media
społecznościowe, popularność w Internecie, strach przed odrzuceniem, relacje rówieśnicze

Proponowane tematy do rozmowy/omówienia:
• Świat realny, a świat wirtualny
• O youtuberach i pozornej popularności
• Przyjaźń, czyli wybory i poświęcenia

Dziecko:
• poznaje i nazywa elementy realistyczne i fantastyczne w filmie;
• uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne
zdanie;
• wyraża swój stosunek do postaci, charakteryzuje i ocenia bohaterów;
• omawia prezentowane postawy w kontekście własnego świata wartości;
• ćwiczy nazywanie emocji;
• uczy się odpowiednich zachowań w sytuacjach społecznych, opartych na obserwacji
i ocenie bohatera filmowego.